Ego Ludens

Ik heb zolang mijn angst bezworen
Ik dacht zolang het komt wel goed
Ik blies mijn twijfel van de toren
En ieder die het wilde horen
Verwarde dat geschreeuw met moed

Ik mis de moed der martelaren
Speel in de schaduw van het schavot
Breng daar emoties tot bedaren
Verwar probeer weer te verklaren
Verwerp hem die ik zoek mijn God

Ik ben een balling in Bolivia
Dictator in Peru
Een sportman in Zuid-Afrika
Loop naar het front van elke oorlog toe
Ik ben een dealer op Ibiza
Een junk in Amsterdam
Een souteneur in New Orleans
Een GI-hoer in Vietnam

Ik zit gevangen binnen grenzen wetten normen
Neem genoegen met een afgeknepen geest
Gevangene bewaker reactionair hervormer
Beeldhouwer beeldenstormer
Is wat ik nog moet worden of al ben geweest

De vraag blijft van wie is het land het water
Van wie de vissen in de zee de vogels in de lucht
Wie zegt dat als je nergens voor wilt vechten
Je een lafaard bent voor het leven op de vlucht
Wie heeft hier het recht van oordeel
Op wiens moraal loopt alle streven stuk
Ik voel me omringd door junkies en door dealers
Leed heet de verslaving schuldgevoel de drug

Vandaag een clown op televisie
Morgen een visser op de Sont
Overmorgen Paus te Rome
De wereld kussend op de mond
Los van wetten normen grenzen
Geen oordeel en geen voordeel
Alleen mijn God omringd door mensen
In de schaduw van het schavot ik speel

Tekst: Freek de Jonge
Uit: De Mythe (1983) Muziek: Geen