Freek en Hella de Jonge Stichting

ondersteunt culturele educatieve programma’s

De Freek en Hella de Jonge Stichting is opgericht in 1997 om jonge kunstenaars te ondersteunen. De stichting heeft tot doel cultuur te promoten onder de jeugd. Dit wordt met name gerealiseerd door het ondersteunen van educatieve projecten in de culturele sector. De stichting selecteert projecten die binnen de doelstelling vallen. De meeste projecten zijn langlopende projecten met een educatief programma. Aanvragen voor eenmalige bijdrage voor festivals, voorstellingen of exposities worden niet geaccepteerd.


Inhoud

> Selectie 2023

> Langdurig ondersteunde projecten

> Incidentele bijdragen aan projecten

> Ondersteuning in het verleden

> Aanvragen: criteria en procedure

> Contactformulier

> Verantwoording/jaarrekeningen

> ANBI-status


Selectie 2023

De Toneelmakerij – Amsterdam (2023)

Met Sjako de meesterdief bereikt het Amsterdamse jeugdtheatergezelschap de Toneelmakerij Amsterdamse basisschoolleerlingen van 4 tot 6 jaar die nog niet of weinig in aanraking kwamen met theater. Dit doen we met een laagdrempelige voorstelling die speelt in hun eigen klas en nauw aansluit bij hun belevingswereld. Sjako de meesterdief gaat over Sjako Muller, een Amsterdams boefje die na zijn schurkendood in 1717 als held van de allerarmsten, als de Robin Hood van de Jordaan, de geschiedenis zou ingaan. De voorstelling is een meeslepend, sprookjesachtig mengsel van historie en legende.

Script en tekst boek: Lot Houtepen. Regie: Lot Houtepen i.s.m. Thimothy de Gilde. Illustraties: Richard Kofi. Sjako de meesterdief is een productie van De Toneelmakerij in samenwerking met Theater de Krakeling en Museum Amsterdam.

De première is gepland op 18 mei 2023. Daarna wordt de voorstelling t/m 12 juli voor 1800 leerlingen gespeeld en na de zomervakantie hernomen.

Sjako de meesterdief komt tot stand dankzij donaties van Stichting Rotarkids, het AMVJ Fonds, Stichting het Amsterdamsche Fonds en de Freek en Hella de Jonge Stichting.

Sjako de meesterdief is een muzikale ‘kruip-door-sluip-door’ voorstelling, waarbij een geweldige verteller, die decor en de rekwisieten als een marskramer bij zich heeft, kleuters in hun eigen klas terugvoert in de kleurrijke geschiedenis van hun eigen stad en haar onalledaagse bewoners. Samen met hem komen de kinderen erachter dat het Amsterdam van de 17e, begin 18e eeuw niet zoveel verschilt van het Amsterdam van nu. Met rijke en arme mensen en met mensen uit de hele wereld die hier zijn komen wonen en nog een andere taal kunnen spreken dan alleen Nederlands.

Ze leren dat Amsterdam in de 17e, begin 18e eeuw voor haar grote welvaart afhankelijk was van nieuwkomers, slavenhandel en koloniale veroveringen; welke gebouwen werden gebouwd, waar de rijkaards woonden, in welke wijken de allerarmsten en zien de stad door de ogen van nieuwkomer, pauper en boef Sjako. Alle plekken waar Sjako ooit heeft gelopen, bestaan namelijk nog. Zo vergroten de leerlingen hun leefwereld en worden bewustere inwoners van Amsterdam. Op een speelse manier maken zij kennis met onderwerpen als mensenrechten, sociale verantwoordelijkheid, gelijkwaardigheid en het omgaan met maatschappelijke diversiteit.

Na afloop van Sjako de meesterdief krijgt elk kind een door Richard Kofi geïllustreerd boek met het verhaal van de voorstelling. Door dit boek wordt hun ervaring verlengd en verbreed en kan iedereen thuis meegenieten.

www.toneelmakerij.nl


Kindermuziekweek (2023)

https://kindermuziekweek.nl


Stichting Oxville (2023)

Workshops voor film, https://oxville.nl/generation-z/


Art Dynamics

Workshops voor dans, https://dynamicarts.nl


Langdurig ondersteunde projecten

Leerorkest Amsterdam Zuid-Oost

De droom van het Leerorkest is dat ieder kind – onafhankelijk van welke sociale, culturele of economische achtergrond dan ook – de kracht van muziek kan ervaren door een muziekinstrument te leren bespelen en samen muziek te maken in een orkest.

Het eerste pilot-project van het Leerorkest startte in 2005. In 2007 ging het Leerorkest echt van start, als eerste op de basisscholen Wereldwijs en Samenspel in Amsterdam Zuidoost. In 2012 zijn er al meer dan 25 leerorkesten en naast onderschools ook een aantal kleine talentorkesten naschools. Inmiddels krijgen de basisschoolleerlingen van 17 scholen leerorkest-les, niet alleen in Amsterdam Zuidoost maar ook in Noord, Oost en Nieuw-West. In 2013 bereikt het Leerorkest in Amsterdam al meer dan 2.500 kinderen.

De Freek en Hella de Jonge Stichting steunt het leerorkest voor 10 jaar voor het aanschaffen van instrumenten.

Groot Leerorkest Concert 17 juni 2022 in het Concertgebouw

Op 17 juni vond het Groot Leerorkest Concert plaats in Het Concertgebouw. Honderden kinderen zongen en speelden de sterren van de hemel samen met het Nederlands Philharmonisch Orkest onder leiding van Boudewijn Jansen. Wat een fantastische ervaring! Tijdens het concert werd onder andere Va Pensiero uit Nabucco van Verdi uitgevoerd. Freek schreef hiervoor de tekst.


Nederlands Dans Theater

Nederlands Dans Theater (NDT) vindt dat kinderen los van afkomst en traditie de kans moeten krijgen hun talenten te ontdekken en deze te ontplooien. Hiervoor heeft NDT haar kennis en ervaring opgedaan met educatie activiteiten voor PO en talentontwikkeling voor jonge dansers gecombineerd. Uitblinkers! is daar het resultaat van – een programma voor kinderen met talent tussen de 8 en 12 jaar.

In Uitblinkers! worden kinderen uitgedaagd om hun talent te vinden en om het te ontwikkelen. Dat talent hoeft geen danstalent te zijn; kinderen worden ook aangemoedigd om hun talent voor bijvoorbeeld muzikaliteit en beweging, creativiteit, presentatie vermogen, vorm bewustzijn te ontdekken en verder te ontwikkelen. Het traject doorloopt drie theaterseizoenen en de kinderen komen één keer per maand naar de studio’s van NDT.

Het jaarlijkse curriculum bestaat uit twee gedeelten. Een fysiek gedeelte, waar onderwerpen als creëren van lichaams- en vormbewustzijn, presentatie vermogen, danstechniek en dans als communicatiemiddel aan bod komen. En een sociaal emotioneel gedeelte, waarbij het ontwikkelen van een eigen identiteit, het volgen van je dromen, doorzettingsvermogen, samenwerken, respect voor elkaar en naar elkaar luisteren de boventoon voeren. Dit sluit mooi aan bij de drie belangrijke aandachtspunten van Freek en Hella: vertrouwen, discipline en concentratie.

Uitblinkers thuis, tijdens de Coronamaatregelen

Nationale Opera en Ballet

Made by Amsterdam

Nationale Opera & Ballet en Het Balletorkest realiseren in samenwerking met drie Amsterdamse middelbare scholen uit verschillende Amsterdamse stadsdelen het participatieproject Made by Amsterdam. Het project biedt alle leerlingen van deze scholen (m.u.v. de eindexamenklassen) een kennismaking met ballet, dans en symfonische muziek. Vervolgens wordt 70 jongeren de kans geboden de wereld van Het Nationale Ballet en Het Balletorkest intensief te beleven.

De titel Made by Amsterdam leidde tot de vraag wat het betekent om in Amsterdam op te groeien, te wonen en te leven. De diverse persoonlijke verhalen van de deelnemers die uit deze vraag voortvloeien hebben het project vorm gegeven.

Onder leiding van choreografen Honey Eavis, Peter Leung en Ernst Meisner (Artistiek leider de Junior Company) werd toegewerkt naar een voorstelling die begin juli 2017 bij Nationale Opera & Ballet op de planken stond. In de voorstelling dansten naast deze jongeren ook de professionele dansers van de Junior Company mee.
https://youtu.be/7q7Qjn77X5E

Schoolvoorstellingen

Speciaal voor het onderwijs worden er een aantal (besloten) voorstellingen aangeboden. Als spin-off van deze voorstelling ontwikkelde uitgeverij Wilde Haren in samenwerking met Nationale Opera & Ballet het boek Hoe ANANSI de verhalen van de wereld bevrijdde. Het is geschreven door Maarten van Hinte met illustraties van Brian Elstak, Serena Angelista ontwierp de cover. Het is verkrijgbaar in boekwinkels door het hele land en bij Nationale Opera & Ballet. Gratis exemplaren worden uitgedeeld aan alle leerlingen die met hun school de voorstelling bezoeken, zodat zij de verhalen van de spin Anansi kunnen zien, horen, lezen én doorvertellen. De Freek en Hella de Jonge Stichting heeft het voor Nationale Opera & Ballet mogelijk gemaakt dit boek te kunnen ontwikkelen en te verspreiden onder de scholen.


Hermitage voor Kinderen

Hermitage Atelier en Academie

De Hermitage voor Kinderen begint in de klas, namelijk ter voorbereiding van het eerste bezoek aan het museum, zijn er drie voorbereidende lessen op school. Daarna gaan onze deuren exclusief voor de kinderen (6-10 jaar) open. Zij krijgen een rondleiding en een workshop, begeleid door onze professionele docenten die allemaal ook beeldend kunstenaar zijn. Voor de geselecteerde talenten volgt hierna een uitgebreider kunstonderwijsprogramma met het Hermitage Atelier (1,5 jaar, 10-12 jarigen) en de Hermitage Academie (3 jaar, 12-16 jarigen). De lessen vinden plaats in een gedeelte van de Hermitage, een onderwijspand bestaande uit 5 ateliers, 2 leslokalen en een kinderkantine. Het is de grootste educatieve ruimte van museaal Nederland.


Stadsschouwburg Amsterdam

Goed bekeken
Goed bekeken is een programma dat geïnspireerd is op de WijkJury van Adelheid Roosen. Samen kijken jongeren een jaar lang elke maand een voorstelling in een theater. Ze lezen, spreken (met elkaar, hun begeleiders maar ook met theatermakers en acteurs), schrijven, bloggen en vloggen hierover en aan het einde van het jaar produceren ze een avond waarop ze reflecteren op hun ervaringen. Voor vrienden, schoolgenoten, ouders en de medewerkers van de schouwburg, medegeproduceerd door SSBA.

Laten we spelen
Laten we spelen ws een programma waarbij 2 scholen in vier jaar tijd elkaar elke keer opnieuw treffen met theater als middel. Aan het eind maakten ze zelf een theaterstuk.

Verderkijkers

Verderkijkers is een jongerenproject van de Stadsschouwburg

Introdans

Introdans beweegt je
Introdans vind je niet alleen in het theater maar juist ook midden in de maatschappij. Het modern balletgezelschap uit Arnhem heeft naast twee professionele dansersensembles (voor volwassenen en voor jong publiek) een interactieve afdeling educatie: Introdans Interactie. Van meet af aan staat het overbrengen van danskunst aan een zo breed mogelijk publiek centraal bij Introdans. Het motto is: “Iedereen kan dansen!”.

De Freek & Hella de Jonge stichting ondersteunt deze missie heel graag. Door te dansen met uiteenlopende doelgroepen: scholieren, senioren, mensen met een beperking bewijst Introdans dat iedereen de universele taal van dans spreekt. Introdans loopt voorop als het gaat om het ontwikkelen en aanbieden van artistiek en pedagogisch vooruitstrevende programma’s. Introdans pioniert, experimenteert en creëert voortdurend nieuwe programma’s voor bijzondere doelgroepen, met grote aandacht en liefde voor inclusie.

Jeugdjournaal 7 februari 2017

Filmmuseum Eye

Eye is het enige filmmuseum in Nederland en wordt wereldwijd geroemd om zijn expertise op het gebied van filmcollectie, -onderzoek en -educatie. De collectie wordt bewaard en gerestaureerd in het gloednieuwe Collectiecentrum en vormt ons nationale filmgeheugen. De topstukken kun je bewonderen in het museum. Daar vertonen we films – van beroemde filmklassieker tot nieuwste arthouse–, is een tentoonstellingsruimte over de kunst van het bewegend beeld en een serie filmapparaten die verspreid door het gebouw de wereld van film belichten.

Voor onze innovatieve educatieprogramma’s gebruiken we de filmzalen, tentoonstellingsruimtes en studio als klaslokaal. De interactieve installaties, films en fragmenten uit de collectie zijn het lesmateriaal. We organiseren seminars en debatten, docentenworkshops en trainingen over film(educatie) in heel het land. We adviseren over filmeducatie aan het onderwijs, culturele instellingen, filmfestivals en filmprofessionals. We coördineren het Netwerk Filmeducatie en het Amsterdams Filmmenu. We ontwikkelen lesmaterialen voor alle onderwijsniveaus, zoals de lesmethode Avonturen in het Donker, en stimuleren jong film talent met MovieZone. Jaarlijks bezoeken meer dan 11.000 leerlingen het museum en maken duizenden scholen door heel Nederland gebruik van onze lesmaterialen en gastlessen.

In 2018 heeft Eye de bijdrage van de Freek en Hella de Jonge Stichting besteed aan de digitalisering van de lesmethode ‘Avonturen in het donker’, die inmiddels in de hard copy versie, mede dankzij jullie eerdere bijdrage, op ruim 1500 scholen gebruikt wordt.

Amsterdam, 31 oktober 2016. EYE Filmeducatie, Utrecht. Foto: Corinne de Korver
Amsterdam, 31 oktober 2016. EYE Filmeducatie, Utrecht. Foto: Corinne de Korver

Incidentele bijdragen aan projecten

Stichting Appeltaart
Deze organisatie komt met appeltaart naar mensen toe, om ze te raken en te ontroeren met klassieke muziek. Ze streven naar een warme sfeer waarin muziek, musici en publiek tot hun recht komen. In 2018 en 2019 hebben we deze stichting ondersteund.

Crosslinx
Cross-linx is een jaarlijks, reizend indie-classical festival, opererend vanuit het hoofdkwartier in Eindhoven/Noord-Brabant, waarin avant-garde pop en hedendaagse gecomponeerde muziek elkaar ontmoeten, inspireren en beïnvloeden in spannende concertformules. Het festival vertrekt vanuit Eindhoven naar Rotterdam, Amsterdam en Enschede en kijkt daarbij niet alleen figuurlijk buiten de gebaande paden; het festival presenteert het muzikale avontuur ook op onverwachte plekken binnen de concertzalen.

Delft Chamber Music Festival
Het Delft Chamber Music Festival is sinds de oprichting in 1997 uitgegroeid tot een kamermuziekfestival van wereldformaat. We hebben het festival ondersteund in xxx

NTjong Trojan Wars
NTjong is hét jeugdtheatergezelschap van Het Nationale Theater in Den Haag. NTjong maakt theater voor iedereen met een jong hart. Je ziet ons niet alleen in het theater, maar ook op school en in je buurt met voorstellingen en educatie. Met Trojan Wars zette het NTjong een nieuwe, grote stap in haar artistieke ontwikkeling en zet het theater in als middel om jongeren aan te zetten tot actief burgerschap: Wat doet een oorlog met mensen? Hoe ver durf jij te gaan voor je ideaal? Wat doe je als je leven echt op het spel staat? Hoeveel kan je aan voordat je radicaal verandert?

Zeeburgia
Voor de jeugd van voetbalclub Zeeburgia zijn ad hoc financiële bijdragen verleend.


Ondersteuning in het verleden

Rijksmuseum Educatie

Rijksmuseum start innovatief educatief centrum: de Teekenschool, het nieuwe innovatieve centrum met activiteiten voor iedereen: jong, oud, scholieren, alleen of in groepsverband. Van klassieke tekenlessen naar naaktmodel tot ontwerpen in 3d. Speciaal voor kinderen is er een 17de-eeuws theater, waar je je voor even waant in de wereld van Rembrandt, Hugo de Groot en Willem Barentz. In drie state-of-the-art ateliers kan iedereen zijn talenten ontwikkelen met workshops en cursussen onder het motto ‘leren kijken door te doen’, waarbij de collectie van het Rijksmuseum steeds centraal staat. De Freek en Hella de Jonge Stichting hebben geïnvesteerd in de verlichting van het theater en de kostuums voor de beleving.

Voor aanmeldingen klik hier


Tropenmuseum

Het Tropenmuseum heeft een speciale kindertentoonstelling over Suriname. De stichting heeft deze tentoonstelling 3 jaar lang gesponsord.

“De nieuwe editie van Tropenmuseum Junior ‘Suriname, weet je’ is relevant, heeft actualiteitswaarde, is onderscheidend en heeft urgentie. We bouwen voort op de succesvolle editie Ziezo Marokko die dit jaar vervangen wordt, met de didactische interactieve methode, het uitgebreide publieksprogramma in het museum en in de klas en de uitgebreide samenwerking met de (Surinaamse) gemeenschap in de ontwikkeling en begeleiding van de bezoekers.”

Tropenmuseum Junior – Sabi Suriname

Aanvragen: criteria en procedure

De Freek en Hella de Jonge stichting heeft tot doel het stimuleren van cultuureducatie onder jongeren. We hebben een beschikbaar budget voor langdurige en incidentele projecten.

Langdurige sponsoring 

Het aanvragen van langdurige sponsoring gaat middels uitnodiging. De bestuursleden van de stichting benaderen diverse initiatieven om een langdurige relatie aan te gaan. Deze aanvraag loopt dus niet via de website maar hier benadert de stichting actief projecten voor.

Incidentele aanvraag

Aanvragen kunnen ingediend worden via de website. De aanvraag wordt gecontroleerd of het aan de criteria van de Stichting voldoet. Indien de projecten buiten de criteria vallen worden de projecten direct afgewezen. Maximum bedrag voor de aanvragen is 5.000 euro.

– De projecten die aan de criteria voldoen worden 2x per jaar beoordeeld. Indien de stichting tot een positief besluit komt tot financiële steun, wordt u daar na de bestuursvergadering van op de hoogte gesteld.

– De aanvragen die ingediend zijn tussen 1 februari tot 31 augustus worden in september beoordeeld.

– De aanvragen die ingediend zijn tussen 1 september en 31 januari worden in februari beoordeeld.

– Eenmalige festivals, producties en exposities vallen buiten de criteria. Evenals projecten met een doelgroep boven de 21 jaar.

Selectie 2023

We hebben begin 2023 4 projecten geselecteerd voor financiële ondersteuning.

1)    Kindermuziekweek: https://kindermuziekweek.nl en https://www.youtube.com/watch?v=MbsBreCmDf8

2)    Stichting Oxville, Workshops voor film, https://oxville.nl/generation-z/

3)    Art Dynamics, Workshops voor dans, https://dynamicarts.nl

4)    Toneelmakerij, boek voor Sjako de meesterdief, https://toneelmakerij.nl


Contactformulier


Verantwoording / Jaarrekeningen

Hieronder zijn de laatste jaarrekeningen van de Stichting te downloaden.

Freek en Hella de Jonge Stichting ANBI Publicatie 2022 (met jaarrekening)

Freek en Hella de Jonge Stichting Jaarrekening 2021

Freek en Hella de Jonge Stichting Jaarrekening 2020

Freek en Hella de Jonge Stichting Jaarrekening 2019

Freek en Hella de Jonge Stichting Jaarrekening 2018

Freek en Hella de Jonge Stichting Jaarrekening 2017

Freek en Hella de Jonge Stichting Jaarrekening 2016

Freek en Hella de Jonge Stichting jaarrekening 2015 ANBI publicatie

Freek en Hella de Jonge Stichting jaarrekening 2014 ANBI publicatie

Freek en Hella de Jonge Stichting jaarrekening 2013 ANBI publicatie

Freek en Hella de Jonge Stichting jaarrekening 2012 ANBI publicatie


ANBI-status

De Freek en Hella de Jonge Stichting heeft de ANBI status voor culturele instellingen. Deze is terug te vinden bij de Belastingdienst onder RSIN: 814336048.

Zie hieronder de laatste ANBI Publicatie van 2022: