Stel

Stel je was een Engelse koe en je had niets te roken
Of je was een vegetarische junk die dacht dat hij
Staatssecretaris van volksgezondheid was
Stel er vielen gaten in je hersens
Waar iemand ballen in probeerde te gooien
Stel je was de kermisbaas zelf
Je vrouw was waarzegster
Je draaide zelf het rad van avontuur
Je gooide bollen in de olie spuwde vuur
Je gokte je botste je hokte je hoste
Je zweefde je leefde
De toekomst kon beginnen
En met een klap kwam je bij zinnen
Na een halve week volkomen blut
Wat bleek je was de kop van jut

Begrijp je wat ik bedoel
Ik bedoel voel je
Snap je het grapje
Ik ga niet voor niets zo tekeer
Daar heb je het weer

Ja natuurlijk ik begrijp de reden wel
Dat god niet bestaat
Het leven is een spel
En eens zal de mens een uitvinding doen
Waarmee alle problemen in een klap opgelost zijn
Maar weet je wel wat dat betekent
Geen problemen meer
Dat de hele medische en sociale sector zonder werk zit
En dat noem ik een probleem
Stel je zat in de kamer
En daar liep je werkeloze dokter langs het raam
Dag dokter zwaaide je springlevend
Hij keek je vragend aan
Mag ik op visite komen
Nee dokter ik ben kerngezond
Tandarts ik ruik fris uit mijn mond
Beste psychiater
Ik hou van mijn vrouw en ik haat ‘r
Therapeut ik ben eruit


Ik ben eruit
Stel je was de baas van de ernstige ziekenzaal
En je vrouw was begaafd paranormaal
Je draaide zelf de poeders en de pillen
De dorst was onlesbaar de honger niet te stillen
Je troostte je toostte je tripte je wipte
Je zweefde je leefde
Je toekomst kon beginnen
Als uit een roes kwam je bij zinnen
Na een halve week geen rooie cent
Wat bleek je was patiënt

Begrijp je wat ik bedoel
Ik bedoel voel je
Snap je het grapje
Ik ga niet voor niets zo tekeer
Daar heb je het weer

Er zijn mensen die zeggen het te weten
Je bent geneigd te denken waarom niet
Je bent van huis uit positief
Anders zat je hier niet te luisteren naar dit lied
Waarvan je hoopt dat het alle problemen in een klap oplost
Maar weet je wel wat dat betekent
Dat er geen problemen meer zijn
Dat betekent dat ik de hele avond
Alleen maar over liefde kan zingen
Je weet wel de liefde is mooi
De liefde is prachtig
Ik schenk je deze bloementooi
Je onbaatzuchtigheid indachtig
Ik wil je alles geven
Zolang we zullen leven

In haastige tegenspoed
Komt alles toch weer goed
Met een lach en een traan
Lopen we achter hem aan
De rattenvanger van Hamelen
Die op zijn manier naar god fluit
Maar al die mooie woorden stamelen
Komt je op een goed moment de strot uit
En als de liefde dood is
Wat dan? Dat vraag ik u in alle oprechtheid
Wat dan? Wat dan?
Geen antwoord geven hoor
Want dit is een lied
En het is niet de gewoonte in liedjes
Dat mensen antwoord geven

Alleen in canons
Gebeurt het wel eens
Dat je dudeljo moet zingen
Dudeljo klinkt zijn lied dudeljo en anders niet
Dat kwam omdat iemand anders opeens donderju zong
Donderju klinkt zijn lied
Dat mocht niet dudeljo en anders niet
Maar dat maakte die man nog kwaaier
Wat donderju als ik donderju wil zingen
Dan zing ik donderju en anders niet
Een scheepje in den haven landt
Joho joho jo hohohoho
Allemaal koppen dicht
Een scheepje in den haven landt
Johojoho hohoho

Stel je had geen werk want je was idealist
En bang voor vuile handen
Of je was links opgevoed
En je wilde geen oneigenlijk gebruik
Van de sociale uitkeringen maken
Waar je opa nog voor gevochten had of gestaakt
Of je had een academische opleiding
Waar in de praktijk geen behoefte aan bleek
En ze vroegen je gegevens over vreemdelingen
In een computer te duwen
Want het was oorlog en er was nog geen bestand
Stel je was de projectleider zelf
Of je was hoofd Burgerzaken Big Mac zelf zal ik maar zeggen
Of je was in de grote draaimolen van de politie
Op het zijspoor van de vreemdelingendienst gezet
Zeg maar je was de oen van het vreemdelingenlegioen
Reeds in september 1995 was geconstateerd
Dat de implementatie van de applicatie
Achterbleef bij de planning
En je wist niet wat implementatie betekende
Je had geen zin het woord op te zoeken
Je dacht dat je het wel uit de context kon opmaken
Als alle gegevens verwerkt zijn
Er geen anonieme vreemdeling meer
In ons land rondloopt
Is het 4 mei
Opeens weet je wat implementatie betekent
Je hikt je wikt je slikt
Je leeft je beeft
De toekomst gaat beginnen
En met een klap kom je bij zinnen
Omdat je opeens de consequenties overziet
En alleen nog schreeuwen kan
Delete die-liet en anders niet

Begrijp je wat ik bedoel
Ik bedoel voel je
Snap je het grapje
Ik ga niet voor niets zo tekeer
Daar heb je het weer

Tekst: Freek de Jonge
Uit: Langzame liedjes (1996) Muziek: Robert Jan Stips