Reacties op Kom verder!

“Freek de Jonge gaat op zoek naar zijn vader. In dit mooie portret van een dominee in de jaren veertig wordt diens halfzachte geloof raak beschreven.” Rob Schouten, Trouw

“Juist door de afstand in de tijd komt dit liefdevolle, invoelende portret heel dichtbij.” Jan Siebelink, schrijver

We mogen Freek de Jonge zeer dankbaar zijn voor dit geschenk.” Rinse Reeling Brouwer, In De Waagschaal

“Freek de Jonge ontpopt zich als een meesterlijk memoralist” Carel Peeters, VN Literaire Kroniek

“De Jonge wekt zijn voorvaderen met hun levens die hij niet kón kennen tot in de geringste haarvezel tot leven door inzet van verfijnde literaire middelen.” Jeroen Vullings, EW

“…Het is een beeldend en indringend boek vol herkenbare menselijke ervaringen. Het leest als een roman, is een product van verbeeldingskracht, maar berust tevens op historische gegevens – een combinatie die Freek de Jonge de gelegenheid geeft om het persoonlijke, het kerkelijke en het levensbeschouwelijke op een interessante manier te verweven. ” Tjerk de Reus, Friesch Dagblad

“… Kom verder! overstijgt het particuliere verhaal. Het zet je aan tot denken… over geloof, over ons land en over onszelf. …” Eus (Özkan Akyol)

“… Een liefdevol boek …” Frits Spits

“… Een intieme geschiedenis van protestants leven en de daarbij behorende twijfels en worstelingen. …” Wim Berkelaar, Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme, Vrije Universiteit te Amsterdam

“… Kom verder! is Freeks even persoonlijk als universeel portret van het Nederland van de eerste helft twintigste eeuw. Schrijnend eerlijk, waar mogelijk humoristisch, altijd zoekend en oprecht.” … Peter Dicker, redacteur en sparring partner

“…zelden las ik zo indringend en van binnenuit als bij Freek, wat het is (geweest) om volwassen te worden in een calvinistisch milieu. …” Leo van de Wetering, Directeur Boekhandel Donner Rotterdam

“Lees met enorm veel plezier in ‘Kom Verder’. Over zijn vaders coming of age als theologisch student en dominee….” Gerhard Scholte, oud-predikant

Lees hier de volledige reacties