Het Het Nog Nooit Zo Donker West

Aardbevingen, veroorzaakt door gaswinning, hebben het leefklimaat in de provincie Groningen voor een groot deel verwoest. Schadeafhandeling stuit op spanning tussen rechtvaardig en rechtmatig. Woningen en gebouwen zijn onveilig. Gedupeerden voelen zich vaak ‘gevangen in een onveilige gevangenis’. In 2017 voerde Freek actie, voor en met de Groningers.
Teken nu ook de petitie op https://petities.nl/petitions/laat-groningen-niet-zakken?locale=nl