Vertrouwen

Ze loopt met haar Iphone op het slagveld
En maakt foto’s van de wonden in de grond
Die herinneren aan de veldslag
Soldaten zonder idealen zonder front

‘t Is gebeurd ‘t is gebeurd
En het zingt in haar hoofd
Ze weet niet waar hij is
Wel waarom ze hem mist
Zo alleen zo verlaten

Het leven verstrijkt gelikt en geijkt
Tikt heen en weer tussen drift en geduld
Het begint veelbelovend
Gelovend in woorden als liefde en trouw
Belofte maakt schuld

Vertrouwen
Wie kun je vertrouwen
De bloem in de zomer wacht op de bij
Die niet is te stuiten de perken te buiten

 Een humorist zaait verwarring
Vals halsstarrig grensverleggend
Mensen zonder stem checken hun iPhone
Twitteren alles of  nietszeggend

‘t Is gebeurd  ‘t is gebeurd
En het zingt in haar hoofd
Ze weet niet waar hij is
Wel waarom ze hem mist
Zo alleen zo gelaten
Wie zwerft daar dag en nacht jachtig
Langs de eeuwige velden
Schreeuwend je kunt op mij vertrouwen ouwe
Vroeg of laat ben je er bij

Vertrouwen
Wie kun je vertrouwen?
De  bloem in de zomer wacht op de bij
Die niet is te stuiten de perken te buiten
Vertrouwen
Wie kun je vertrouwen?
Wie zal haar troosten?
Bij wie kan zij rouwen?
De woestijn verzandt
De oceaan verwatert
Leven leger en leger
Zij zal hem niet vinden

Tekst: Freek de Jonge
Oorspronkelijke titel: The Flowers (2008)
Tekst en Muziek: Henk Hofstede en Robert Jan Stips
Bekend in de uitvoering van: Nits