Neerlands Hoop Express

Een voorstelling is snel bedacht
Maar het wordt zo gauw een sleur
Wie nu nog een taboe zoekt
Komt altijd voor een open deur
Dan begin je met een borreltje
En dat eindigt met de fles
Daarom heb ik nu gekozen
Voor de Neerlands Hoop Express

Ik ben nog jong maar op het toneel
Heb ik alles al gedaan
Behalve voor ons koningshuis
Heb ik voor iedereen gestaan
Dus moest er wat gebeuren
Voor ik zo maf werd als de rest
Dat heb ik nu gevonden
In de Neerlands Hoop Express

In Kopenhagen lagen
De groupies op de loer
Nu lig ik liever in de duinen
Dan op een stenen vloer
Het waren er wel twintig
Toch kwam ik maar tot zes
Want ik moest nog weer op tijd zijn
Voor de Neerlands Hoop Express

We reden dwars door Londen
Veel te hard we waren laat
We reden aan de linkerkant
Maar van een éénrichtingsstraat
Toen we onszelf niet meer herkenden
Ten gevolge van die crash
Zei een chick dat zijn de members
Van de Neerlands Hoop Express

We traden in Berlijn op
En pisten tegen de muur
Tot ergernis der vopo’s
Zij openden het vuur
Er volgden arrestaties
En er volgde een proces
Wij stierven voor het vaderland
En de Neerlands Hoop Express

Tekst: Freek de Jonge
Uit: Neerlands Hoop Express (1973)