Ik doe aan cabaret

Je ziet een mens van honger sterven
Duizend kilo’s vlees bederven
Je klampt je vast aan je geloof
Je hoort geen mens om water smeken
Omdat je cocktails staat te shaken
Je bent Oostindisch doof

Je komt in opdracht van je baas en
Die heeft ook jou belazerd
Gezegend zij je werk
Je vindt dat de paus een held is
En dat Jezus geen geweld is
Maar de kogel is al door de kerk

Je zegt dorst lesje niet met tranen
En je hand rust op de kranen
Overmorgen drinken ze je bloed
Je zegt dat je kogels niet kunt eten
Jij zou beter moeten weten
Honger maakt zelfs blauwe bonen zoet

Omdat het hier ver vandaan is
En ik geen ene Braziliaan mis
Omdat het hier ver vandaan is
En ik geen ene Pakistaan mis
Omdat het hier ver vandaan is
En ik geen ene Biafraan mis
Omdat het vis noch vlees is
En ik geen ene Vietnamees mis

Doe ik aan cabaret

Een man in Zuid-Amerika
Zat een manke missionaris na
De priester riep nooit krijg je mij
Want God loopt aan mijn manke z
ij
Toch had Juan die paap heel gauw
En vroeg hem toen wat had je nou
De man zei nou ik had een strop
Ik liep hard God was doodop

Een man in Zuidoost-Azia
Zat de westerse beschavers na
Het was een spel van kat en muis
De blanken loerden op zijn huis
Als hij er één te pakken had
Brandden zij zijn huis weer plat
Zo kreeg ieder die zich had verzet
Tot slot een westers bouwpakket

Een man in Donker Afrika
Zat een zuster van de zending na
De zuster riep God help me toch
Die bruine rat verkracht me nog

Ze struikelde bij een liaan
De bosjesman bleef even staan
De zuster riep wat doet u nu
Gaat heen en vermenigvuldigt u

Omdat ik het niet kan laten
En mijn pillen niet meer baten
Omdat ik het niet kan laten
Zal ik meten met twee maten
Omdat ik het niet kan laten
Zal ik altijd blijven haten
Omdat ik nog iets te doen heb
En nog veel te weinig poen heb

Omdat een koe een haas vangt
En om het hoe een witte waas hangt
Omdat de bananen krom zijn
En de waaromvragers zo dom zijn
Omdat het zo’n fijne vorm is
En de belangstelling enorm is
Omdat het een lach en een traan is
En er geen sodemieter aan is

Doe ik aan cabaret

Tekst: Freek de Jonge
Uit: Neerlands Hoop In Panama (1970)