De zuster van oom Jozef

De vrouw die al drie weken zat te wachten
Tot iemand haar kon helpen op te staan
Om naar de wc te gaan
Werd het wachten moe
Zij sloot de ogen en ging dood
Maar veel mocht dat niet baten
Men liet haar nog drie weken wachten
Eer iemand op de gedachte kwam
Dat ze best thuis zou kunnen zijn
En niet ergens anders
Wat men aanvankelijk verwachtte

En de onthutste buren
Troffen haar aan
In vergaande staat van verrotting
En gaven de schuld aan de familie
Waarvan nog één lid in leven was

Dat was oom Jozef
In 1949 weggepromoveerd door de Belgische
Heidemaatschappij naar de Kongo
Oom Jozef was sinds drie jaar vijfentachtig
Oom Jozef stond op het punt zich te bekeren
Tot het plaatselijk geloof
Gebaseerd op een oude fabel van La Fontaine
In 1913 doorverteld door Albert Schweitzer
Op doorreis naar Lambarene

Toen oom Jozef
Evenzoveel weken later
Het sterfbericht ontving
Nam hij uit piëteit de tropenhelm af
Kreeg een zonnesteek
En overleed twee uur later

Een nieuw Afrikaans record

Wie is de drager van het wereldrecord
Het wereldrecord het wereldrecord
Wie is de drager van het wereldrecord
Draagt hij links of draagt hij rechts
Draagt hij links of draagt hij rechts

Uit: Neerlands Hoop In Panama (1971)