Synopsis

Kom Verder is de titel van deel 1 van mijn memoires. Waarbij het begrip ‘memoires’ ironisch opgevat moet worden. Wat weer niet wil zeggen dat het een grote grap is. Ik haal herinneringen op zonder de pretentie geschiedkundig geheel zuiver te handelen. Naar eer en geweten combineer ik feiten en verzinsels betreffende de hiaten in het geheugen of de overlevering.


Motto

Als we ons al iets kunnen voorstellen bij het woord God, dan berust die voorstelling niet op een onmiddellijke ervaring, maar op een ervaring van het menselijk tekort.

Frans Kellendonk


Kom verder! begint in de zomer van 1900 op Duiveland. Tijdens het hoeden van een kudde koeien krijgt de dan veertienjarige grootvader van Freek een Roeping. Gehoorzaamheid aan Gods vraag heeft tot gevolg dat zijn vader, Andries de Jonge, die vijftien jaar later in Breda ter wereld komt, wordt voorbestemd tot predikant.

Na gymnasia in Gouda, Deventer en Doetinchem gaat Freeks vader theologie studeren in Groningen en wordt Gerardus van der Leeuw zijn leermeester. Vlak voor de oorlog ontmoet hij door een bizar toeval zijn aanstaande echtgenote, wier broers tot ontzetting van haar vader voor de NSB hebben gekozen. Na zijn eerste gemeente Westernieland trekt het gezin De Jonge in 1946 naar Workum, waar alles ideaal lijkt tot het drama toeslaat dat tot de ‘ervaring’ leidt waar Andries de Jonge zo naar hunkerde.

In Kom verder! exploreert domineeszoon Freek de Jonge met verbeeldingskracht het leven van zijn ouders en grootouders, een verhaal dat ons een voorbije wereld binnenvoert waarin het geloof intens wordt bevraagd en beleefd.

22,99
Verschenen op 14 oktober 2021

Bestel het boek in de Freekshop