De wereldverbeteraar

Met de wereldverbeteraar duiden wij in het gemeen iemand aan die zich ten doel stelt de wereld in het algemeen, maar de sociale onrechtigheid in het biezonder te verbeteren.

Slaagt de wereldverbeteraar daarin?

Dit verhaal is uitgegeven als nummer 33 in de Slibreeks van het Zeeuws Kunstenaarscentrum.

Oplage 1500 exemplaren.

ISBN 9063540361