De Komiek

Met zijn eerste solovoorstelling De komiek zwoer Freek de Jonge in 1980 het losse-nummer-cabaret af en introduceerde de zogenaamde rode draad in zijn voorstellingen: een verhaal dat de hele voorstelling doorloopt en waarnaar De Jonge steeds weer vernuftig wist terug te keren. De komiek maakte Freek de Jonge tot wie hij nu is: Nederlands belangrijkste theatervernieuwer aan wie iedere hedendaagse cabaretier / theatermaker schatplichtig is.

Dick Matena ontving in 1986 de Nederlandse Stripschapprijs en in 2003 de Vlaamse Staatsprijs voor het beeldverhaal.

Verschenen op 25 juni 2009 – bij opening grote overzichtstentoonstelling van Freek de Jonges werk in Archief voor Beeld en Geluid in Hilversum.