Waiting for a miracle (Leonard Cohen 1934-2016)

Ik heb zitten wachten
zitten wachten dag en nacht
Mijn leven vloog voorbij
Ik heb mijn tijd verwacht
Ik was een veelgevraagde jongen
Ook jij waagde een gok
Maar ik bleef wachten op een wonder
Tot het wonder zich voltrok

Je hebt echt van mij gehouden
‘k zat als geketend aan een rots
Je moet hebben geleden
Ik minachtte jouw trots
Wijl jij onder aan mijn venster
Muzikaal de moeite nam
Zat ik boven te wachten op het wonder
Tot het wonder kwam

Ik geloof niet dat jij het leuk vindt
Het leuk zou vinden hier
Want er wordt zwaar geoordeeld
er is weinig vertier
De maestro zegt het is Mozart
Maar het klinkt als Volendom
Als je zit te wachten op het wonder
Tot het wonder komt

Wachten op het wonder
Wat kun je anders doen
Ik was nog nooit zo vrolijk
Sinds die wereldoorlog toen
Niets meer aan te doen
Want je weet je wordt bedrogen
Niets meer aan te doen
Als je omkomt door gebrek
Niets meer aan te doen
Je bent gedoemd tot wachten
Wachten tot het wonder zich voltrekt

Ik droomde van je liefste
Ik zag met mijn ogen dicht
Dat je vooral naakt was
Maar hier en daar ook licht
Het zand gleed door je handen
Korrels klinkend als een klok
jij zat te wachten op het wonder
tot het wonder zich voltrok

ach liefste laat ons trouwen
We zijn te lang alleen geweest
Laten wij alleen zijn samen
Hoe sterk is onze geest
Toe laat ons iets verkeerds doen
Iets geschifts iets knettergeks
Intussen wachtend op het wonder
tot het wonder zich voltrekt

Niets meer aan te doen
Want je weet je wordt bedrogen
Niets meer aan te doen
Als je omkomt door gebrek
Niets meer aan te doen
Je bent gedoemd te wachten
Te wachten tot het wonder zich voltrekt

Stel je slipt ligt op de snelweg
Op een pijpenstelendag
en iemand vraagt hoe gaat het
Zeg dan dat je niet klagen mag
Als ze jou tot praten dwingen
Wees dan slim en houd je dom
Zeg maar dat je zit te wachten op een wonder
Tot het wonder komt

Waiting for a miracle
Leonard Cohen 1992

Vertaling Freek de Jonge 2016