VN column 31 december 2017 – De Zorg

Het afgelopen jaar heb ik met enige regelmaat met vooraanstaande medici van gedachten mogen wisselen over de toekomst van onze gezondheidszorg.

De Zorg.

Vaak de beste van de wereld genoemd.

Dat mag ook wel voor dat geld.

Omdat de grootste kunst in het leven en dus ook bij een fenomeen De Zorg vooruitzien is, heeft borstklopperij echter geen enkele zin.

De medici die ik sprak, leden trouwens allen onder de werkdruk en de verambtelijking van hun vak.

Essentiële vragen bleven dit jaar weer onbeantwoord en zullen dat, omdat De Zorg een onaantastbare verworvenheid in onze samenleving is, het komende jaar ook blijven.

Maar ze stellen is toegestaan in een open maatschappij als de onze.

Ik heb er eigenlijk maar een.

Waarom wordt het meeste geld in De Zorg besteed aan ziek zijn en niet aan gezond blijven?