VN Column 3 juli 2017 – Leer mij God kennen, Desi Bouterse

Met een stralende overtuiging kwamen de woorden over Desi Bouterses lippen:
– Als God mij op deze plek heeft neergezet, welke rechter komt mij hier dan weghalen?

Het riep bij mij meteen benepen twijfel op. Als Desi Bouterse het plan van God met zijn Schepping kent, kan hij dan in een moeite door uitleggen waarom God in Bouterses bijzijn en met diens medeweten eerst vijftien man heeft laten vermoorden zodat die verantwoordelijke post onbetwist in zijn handen kon vallen?

En, andere kwestie, zijn die rechters in dienst van de Duivel?

En als de scheiding van Kerk en Staat grondwettelijk vast ligt mag het staatshoofd zich dan beroepen op God waar het zijn onschendbaarheid betreft?

Met alle mensen waarvan wij weten (geloven)  dat ze door God gezonden zijn, ik noem er twee: Johannes de Doper en Jezus Christus, is het slecht  afgelopen. Zou Desi Bouterse dan opeens de hand    boven het hoofd gehouden worden?

Leer mij God kennen!

Foto van Martin Bril is van Koos Breukel