VN column 28 december 2107- Zijn wij geneigd te geloven…

Ik vrees dat we geneigd zijn te geloven dat dat waarvoor we ons schamen is wat we zijn, zegt psychoanalyticus en schrijver Adam Philips in een interview met Jan Peters in De Groene, citeert Arnon Grunberg vanmorgen in zijn rubriek Voetnoot voor de Volkskrant.

Ik vrees dat we geneigd zijn te geloven….

Ik vrees wil waarschijnlijk niet zeggen dat psychoanalyticus en schrijver Adam Philips een persoonlijke bedreiging ziet in de veronderstelling dat waar we ons voor schamen is wat we zijn.

Het betekent, dunkt mij (FdJ), dat het uiteindelijk best wel eens zo zou kunnen zijn dat waar we ons voor schamen is wat we zijn.

Voor zo ver mij bekend, wellicht zal de gedachtengang van Adam Philips luiden: het nog is nooit onderzocht, maar op basis van mijn ervaring als psychoanalyticus en schrijver ben ik geneigd het aan te nemen.

Geneigd dan vermoedelijk in de zin van als psychoanalyticus en schrijver moet ik natuurlijk een slag om de arm houden en niet van: ik zou het wel willen maar ik doe het niet, geloof ik (FdJ).

Tja geloven is langzamerhand een woord dat we maar beter uit onze vocabulaire kunnen schrappen, als u het mij (FdJ) vraagt.

Maar dat doet u stochastisch niet.

In de hoop dat u meent de betekenis van stochastische uit de context op te kunnen maken.

Want u lijkt mij niet geneigd die op tegen zoeken, vrees ik te moeten geloven.