VN column 1 januari 2018 – Pleidooi voor de herwaardering van schaamte

De decembermaand bracht ons weer de nodige humor op tv. Het valt voor iemand die zelf humor bedrijft niet mee ontspannen de hunkering naar de lach van zijn collega’s te aanschouwen. Mede omdat een door mij aangeboden kerstshow door de netmanager van NPO2 werd afgewezen als gedateerd.

In het verleden heb ik me meer dan eens bezondigd aan oordeel en commentaar op de artistieke prestaties van mijn collega’s en die kritiek heeft zich voornamelijk tegen me gekeerd.

Dus dat doet ik niet meer.

Laat ik Christien Brinkgreve citeren die in het schaamtenummer van de Groene Amsterdammer een pleidooi houdt voor de herwaardering van schaamte:

De manier waarop hij alles wat wij onder beschaving verstaan met voeten treedt, beangstigt. Er is een rem weggevallen

Hij hoont vernedert, liegt, vergrijpt zich en het angstaanjagende is niet dat hij ondanks dit gedrag populariteit geniet, maar dankzij. Zijn schaamteloosheid heeft aantrekkingskracht, fascineert.

Zij heeft het over Trump.