Tweet: 2022-08-22 17:06:08

de Nits (e.a. optredenden in het Vondelpark Openluchttheater) dienen hun volume zodanig te matigen dat de omwonenden nog wel zelf hun eigen electrische schuurmachine kunnen blijven horen. (Dat belooft niet veel coulantie mocht het op asielopvang in de buurt aan komen)