Tweet: 2022-04-30 12:25:48

Oktober 1940 schreef Jan Koopmans (ned.herv. pred. te A’dam) het pamflet Bijna te Laat. Het eerste gedrukte verzet tegen de Bezetter. Een oproep de ariërverklaring niet te tekenen en bezorgheid over het lot der joden. via @YouTube