Wie taalt ernaar?

Hier in de schuilkelders van verveling
waar liefde als begeerte floreert
het lot kans biedt op de jackpot
geven we hoog op van een vrijheid
die ons het leven niet kosten zal

daar waar de waanzin realiteit is
de liefde mensen uit elkaar drijft
het lot zijn ziel verkocht heeft aan de duivel
valt de roep om vrijheid in het niet
bij de angstschreeuw van een getroffen kind

op weg naar school hebben we allemaal wel eens
oog in oog gestaan met het dodelijke
een diploma zet bevoorrechten
op het spoort van de toekomst
een geduchte vijand van het eeuwige leven

geloof maakt steeds plaats
voor een nieuwe illusie
vergis je niet
taal is een machtsmiddel
dus reken je niet rijk
zelfs de vrijheid van meningsuiting blijkt te koop

Freek de Jonge, 15 april 2022