Janis Ian in Trouw

Janis Ian heeft haar laatste album gemaakt en refereert in Trouw aan onze ontmoeting. We zongen samen in 1996 bij Hanneke Groenteman’s Plantage het nummer Slaapliedje uit Neerlands Hoop Interieur. Later hebben we dit nog in Nashville opgenomen.