Tweet: 2022-01-20 11:29:19

Ter verdere informatie: er waren naar aanleiding van mijn uitlatingen al opzeggingen bij de omroepverenigingen en voorbereidende besprekingen voor een nader in te stellen onafhankelijk onderzoek. Moraal: we zijn inmiddels zo in de war dat grappenmakers ernstig genomen worden.