Transitiecoalitie

#transitiecoalitie Kijk uit dat de nieuwe economie en energie niet vanaf het begin gedomineerd wordt door de multinationals.