Oor: “De heilige graal van het vaderlands cabaretwezen heeft zich aan ons geopenbaard”

Recensie van de Neerlands Hoop Box door Willem Bemboom, Oor nr. 4, april 2018