Nieuwe Kerk gesprek Huizen op 24 maart

De Nieuwe Kerk organiseert op donderdag 24 maart de eerste ‘Nieuwe Kerk Gesprekken’. Dominee, columnist en schrijver Klaas Vos gaat dan in gesprek met Freek de Jonge, over zijn boek ‘Kom verder!’ en over de vraag wat religie nog voor de moraal betekent.

“De Nieuwe Kerk wil meer dan alleen een kerk zijn op de zondagmorgen”, legt de kerk uit. “Op allerlei momenten in de week willen we ruimte maken voor cultureel-maatschappelijke en zingevende activiteiten en evenementen. Want de Nieuwe Kerk is een betekenisvolle plek, niet alleen voor de kerkleden maar ook voor de inwoners van Huizen.”

Plek van rust
Een van de nieuwe ideeën van de kerk betreft de Nieuwe Kerk Gesprekken. Dominee Bas van der Graaf zegt daarover: “Hoewel veel mensen in onze tijd afscheid hebben genomen van de kerk, is de zoektocht naar zin en betekenis niet minder geworden.”

Het gesprek daarover is heel belangrijk volgens Van der Graaf, maar op welke plekken kun je dat nog in openheid en rust doen? “We hopen dat de Nieuwe Kerk zo’n plek kan zijn. De Nieuwe Kerk Gesprekken zijn daar een voorbeeld van.”

Nieuwsgierig
Ruimte voor zingeving, daar gaat het om in de gesprekken. Klaas Vos gaat in gesprek met bekende Nederlanders die, in het publieke debat, de vragen van religie, zingeving en moraal niet uit de weg gaan. “We zijn nieuwsgierig naar wat ze te vertellen hebben, maar ook welke vragen ze aan de kerk en aan het publiek hebben.”

Freek de Jonge is zo’n bekende Nederlander, die bovenstaande vragen blijft stellen. In zijn nieuwe boek ‘Kom verder!’ vertelt hij als domineeszoon over het leven van zijn ouders en grootouders, over een wereld waar het geloof intens wordt bevraagd en beleefd. Wat neemt hij daar nog van mee en wat is zijn eigen geloof en zoektocht nu?

De aanvang van het eerste Nieuwe Kerk Gesprek (24 maart) is om 20.00 uur. De deuren van de kerk gaan open om 19.45 uur en na afloop is er een borrel. De toegang is vrij, maar een bijdrage in de collecte wordt op prijs gesteld.

Nieuwsblad voor Huizen