naar wie gaat mijn verdriet

naar wie gaat mijn verdriet

naar wie liever zelf getroost wordt

of naar wie weg kijkt

de pijn niet ziet

waar moet ik er mee heen

ik kan het niet alleen

naar wie gaat mijn verdriet

met wie kan ik er over praten

wie wil mijn zorgen kennen

en wie niet

waar moet ik er mee heen

ik kan het niet alleen

vroeger had je god en kon je bidden

vroeger dacht je ach het komt wel goed

vroeger ging je nooit verloren

nu weet je niet waar je het zoeken moet

naar wie gaat mijn verdriet

ik wil er niemand mee belasten

ieder heeft zelf meer dan genoeg

ik laat het in een lied

daar gaat mijn verdriet