Leve de renaissance

Tot aan de verkiezingen schrijft Freek een verkiezingscolumn in Vrij Nederland. Vandaag, 28 februari, over de noodzakelijke balans tussen logica en fantasie.

Arjen Lubach en ik vissen in dezelfde vijver. Op dit moment. Al een paar keer heb ik mijn verkiezingsconference aangepast om doublures te voorkomen. We zijn het op veel punten eens en zijn betrokkenheid bij Groningen heeft veel bijgedragen aan het rumoer rond deze catastrofe.

Nu las ik net in Trouw dat Lubach en Segers (CU) in de Leidse Pieterskerk gedebatteerd hebben. Lubach is van mening dat we beter af zijn met een ‘wereld die gebaseerd is op wetenschap en logica. Zodra je het domein fantasie toelaat is het hek van de dam.’
Foto: Phil Nijhuis

Dat klinkt logisch.

Maar het primaat van de rede is een van de oorzaken van de tweedeling waar de maatschappij nu inzit. Er zijn heel veel mensen die het domein wetenschap en logica nooit zullen betreden. Er wordt over hun levens beschikt en als ze ervaren dat welvaart en geluk alleen weggelegd lijken voor de happy few van de logica, worden ze boos. Temeer als ze ervaren dat andere wegen naar geluk onbegaanbaar zijn geworden.

De patiënt zegt: ‘ik heb pijn’. De dokter, kijkend naar zijn scherm, antwoordt: ‘dat kan niet volgens mijn onderzoek’.

Van die collectieve boosheid wordt geprofiteerd door gewetenloze machtswellustelingen die heel bewust op een chaos uit zijn. Chaos als voorportaal van de totalitaire staat. Juist nu we tegen noodzakelijke verandering van de samenleving aanlopen waarin de ratio in ethische en morele vraagstukken geen overtuigend soelaas biedt, is een open geest een voorwaarde om tot nieuwe inzichten te komen. Geboren uit een balans tussen spiritualiteit/fantasie en wetenschap/logica.

Leve de renaissance!

Lees ook de andere columns in Vrij Nederland