Heemsteeds publiek hangt aan lippen van Freek de Jonge – 15 november ’21

Door Bart Jonker
Half oktober verscheen het boek ‘Kom Verder!’ als een deel van de memoires van Freek de Jonge. Ter promotie van het boek deed Freek de Jonge afgelopen vrijdagmiddag 12 november Boekhandel Blokker op de Binnenweg 138 in Heemstede aan en hield hij daar een voordracht over zijn nieuwe boek voor het aanwezige publiek. Een voordracht zoals alleen een performer als Freek de Jonge kan, met zijn onmiskenbare eigenzinnige humor. Het aanwezige publiek genoot zichtbaar en hing geboeid aan zijn lippen tijdens zijn performance. Zijn echtgenote Hella de Jonge, zelf een begenadigd schrijfster, was deze middag eveneens aanwezig. 

Foto Joop Touw

De reveille van de hervorming
Ter inleiding peilde Freek de Jonge bij het publiek wie er katholiek en protestants is opgevoed en nog steeds praktiserend is. Ook vroeg hij wie er atheïst was. Freek zette uiteen dat de hervorming van het geloof op 31 oktober 1517 was begonnen in het Duitse Wittenburg. “Deze hervorming is een van de grootste emancipatiebewegingen die de mensheid gekend heeft, een soort reveille”, verklaart Freek. De hervorming viel samen met het uitvinden van de boekdrukkunst, die elkaar wederzijds in balans hielden. Gelovigen kregen de gedrukte bijbel thuis. “Een groot verschil met deze tijd, want er is geen religie die het internet beheerst”, stelt Freek de Jonge. Die reveille van de hervorming leidt uiteindelijk tot de ratio, oftewel de verlichting, want Gods aanwezigheid was niet te bewijzen. Toch behoudt de reveille het geloof in stand, want ook gevoel speelt een rol naast de ratio en dat kon men niet laten ondersneeuwen”, aldus Freek. Freek de Jonge zou Freek de Jonge niet zijn, als hij zijn betoog niet met de nodige humor kruidt. Zo zegt hij: “De geschiedenis leert dat iets massaal in trek kan raken bij een grote groep mensen. Neem nu de Formule 1 op dit moment, iedereen heeft het erover. Zelfs mijn vrouw roept nu: “Ze gaan nu banden wisselen.” Later zag ik tijdens zo’n Formule 1-race dat ze het hadden over een succesvolle Formation Lap. Ik heb toen maar meteen Mark Rutte gebeld!”

Freeks boek ‘Kom verder!’ begint met de vader van de hoofdpersoon die in het begin van de 20ste eeuw geboren is op het Zeeuwse Duiveland en een roeping krijgt om als veertienjarige jongen zijn leven in dienst te stellen van de protestantse religie. Freek de Jonge weet met zijn eigen scherpzinnigheid enkele zaken uit dit boek helder uiteen te zetten, afgewisseld door enkele passages die hij uit zijn boek voorleest. Hij schetst hier een duidelijk beeld van de invloed die het geloof op de samenleving had destijds. Een tijd waarin bijvoorbeeld protestanten bijbels verkochten aan de katholieke gemeenschap en over het ontstaan van het gymnasiuminternaat Ruimzicht in Doetinchem. Het verhaal eindigt precies eenenvijftig jaar later in Friese Workum, als de restauratie van de Grote Kerk voltooid is en de zoon van de geroepene besloten heeft het beroep als dominee naar Zaandam te aanvaarden. Wat er in die tussenliggende jaren gebeurde voert de lezer langs Terwolde, Doetinchem, Groningen en Westernieland, maakt hem/haar getuige van het wereldkampioenschap schaak, de roof van een kerkklok voor de oorlogsindustrie en de Elfstedentocht van 1947. 

‘Kom verder!’ is onder meer verkrijgbaar bij Boekhandel Blokker.  

Foto: Freek de Jonge (links) en Arno Koek van Boekhandel Blokker (rechts). Foto: Bart Jonker.  

Bron: De Heemsteder