Gedichtendag: de start van de Poëzieweek

T.g.v. Gedichtendag : Variatie op De tuinman en de dood (een Perzisch Edelman) van P. N. van Eyck

Een Muider Edelman:

Van morgen ijlt mijn tuinman, wit van schrik,
Mijn woning in: ‘Heer, Heer, één ogenblik!

Ginds, in de rooshof, snoeide ik loot na loot,
Toen keek ik achter mij. Daar stond de Dood.

Ik schrok, en haastte mij langs de andere kant,
Maar zag nog juist de dreiging van zijn hand.

Heer, uw boot, en kunt u mij meteen ontslaan,
dan kom ik nog voor de avond valt op Marken aan!’

Van middag – lang reeds was hij heengespoed –
Heb ik in ‘t cederpark de Dood ontmoet.

‘Waarom,’ zo vraag ik, want hij wacht en zwijgt,
‘Hebt gij van morgen vroeg mijn knecht gedreigd?’

Glimlachend antwoordt hij: ‘Hoe komt u daar toch bij,
dat uw tuinman er vandoor ging, verraste mij

Dat ik ‘s morgens hier nog stil de tuin zag harken,
Die ‘k ‘s avonds halen moest in Marken.’