Freek’s Twitteravonturen #11

Bob Dylan behoort
tot het kleine gilde Jezussen
dat zich niet laat kruisigen
De Judassen
wier kus op de lippen brand
zagen hun verraad niet beloond
De Pilatussen
de handen nat van onschuld
weerstonden de smeekbede
van schriftgeleerden en farizeeërs
Bob Dylan blijft ongrijpbaar
door de doodlopende weg
van het verraad te negeren
Hij ontsnapt aan het oordeel
door een keuze als illusie te zien
Hij laat de joker tegen de dief zeggen
dat er hoe dan ook een uitweg is
Hij maakt er geen geheim van
dat de bron waaruit hij put
niet alleen dorst lest
maar ook dorstig maakt

Bob Dylan belongs
to the small guild Jesuses
that let themselves not crucify
the Judasses
whose kisses still burn on their lips
saw their betrayal not rewarded
The Pilatusses
their hands wet of innocence
resisted the entreaty
of scribes and Pharisees
Bob Dylan remains elusive
by ignoring the dead end street
of betrayal
He escapes judgment
by seeing choice as an illusion
He let the joker say to the thief
that there must be a way out here
He makes no secret of the fact
that the source from which he draws
not only quenches thirst
but also makes thirsty