Freek de Leek: Secularisatie

Vrijdagmiddag 18 september. De Waalse kerk stroomt vol met deelnemers aan de reeks Freek de leek. Onderwerp van deze bijeenkomst is Secularisatie. Een betere plek is voor deze bijeenkomst niet denkbaar: een kerk, waarin op zondag nog steeds diensten worden gehouden maar die ook openstaat voor ‘wereldlijke’ bijeenkomsten.
Die vrijdagochtend is Freek de Jonge met een groep reguliere studenten en sidekick Birgit Meyer, hoogleraar Religiewetenschap, al aan het werk gegaan met het thema Secularisatie. ‘s Middags komen daar in de workshop nog ruim 80 toehoorders bij. Freek de Jonge laat twee sprekers aan het woord. Emeritus hoogleraar Biochemie Karel van Dam neemt de vraag Wat kan een wetenschapper met geloof’ en de ‘geest’ tijdens de evolutie? als uitgangspunt en concludeert dat religie een onderdeel is van groepsgedrag . Filosoof Pieter Pekelharing vertelt dat religie in tijden van secularisatie geen noodzaak meer is, maar is verworden tot een optie. [Tekst: Illustere School]