Bij het oplossen van een puzzeltje

bij het oplossen van een puzzeltje stuitte ik op dit plaatje
gedateerd 26 juli 1993 https://t.co/rRB6yVxmXS