Kom Verder! – Bronnen en verwijzingen

A

B

Hier een korte inleiding over Karl Barth.

Lees meer op de uitgebreide website over Karl Barth

 


De theologie van Karl Barth: dynamiet of dynamo voor christelijk handelen (Martien E. Brinkman)

Studie over een van de belangrijkste discussies in de Nederlandse kerkgeschiedenis van de laatste vijftig jaar.


Karl Barth en zijn theologische weg door de tijd (Karel Blei)

Een mooi, toegankelijk overzichtswerk voor iedereen die Barth nader wil leren kennen.

C

Catechesatieboekje – A. Hellenbroek

Hellenbroek, A. Catechisatieboekje (pdf)

D

In 1862 kwam Jan van Dijk uit het Friese plaatsje Tzum naar Doetinchem. Hij was in Friesland actief als boer, maar werd in Doetinchem dominee van de Christelijke Afgescheiden Kerk, een kerkgenootschap van dertien gezinnen met een klein kerkje.

De nieuwe dominee miste de steun van een christelijke school. Hij ging op pad in de Achterhoek om hiervoor geld bij elkaar te krijgen. Toen dat niet lukte,ging hij het hele land door om bij allerlei, vaak belangrijke, mensen om financiële steun te vragen. Met succes. In 1865 kon de eerste christelijke school in de Achterhoek geopend worden. Het eerste jaar 75 leerlingen en na twee jaar al 200 leerlingen. Christelijke scholen in onder meer Zelhem en Halle volgden.

Grondbezitter

Toen Van Dijk in Doetinchem kwam, zag hij dat ze bezig waren met de grond van de stadswallen de gracht te dempen. Van Dijk had een goed zakelijk inzicht en voor 30 cent per vierkante meter werden Van Dijk en zijn gemeente eigenaar van het gebied waar ze later onder meer de kapel met pastorie, het gymnasium en een jongensinternaat (voor leerlingen van de kweekschool) lieten bouwen.

Jongensstad

Dominee Van Dijk vond dat ook jongens van eenvoudige komaf een kans moesten hebben om dominee, leraar, arts of advocaat te worden. Hij liet ze naar Doetinchem komen waar ze ondergebracht werden in Ruimzicht, een huis met jongens-zelfbestuur. Twee jongens hadden als directeur de leiding van deze jongensstad. Een ouder inwonend echtpaar zorgde voor de huishouding. Van Dijk had alles echter helemaal zelf onder controle. Wie niet gehoorzaamde, werd letterlijk de laan van Ruimzicht uitgestuurd. De jongens (Dijkianen genoemd) bezochten het gymnasium aan de Van Nispenstraat. Doetinchem was toen een stadje met maar 3500 inwoners. In het topjaar 1893 waren er 160 Dijkianen. Dit aantal paste niet eens in het inmiddels verbouwde Ruimzicht. Rond Doetinchem vinden we nu nog een aantal door Ds. Van Dijk gestichte zondagschooltjes waar leerlingen van Ruimzicht les gaven.

Groen van Prinsterer

De heer Remmelink uit Steenderen gaf Van Dijk 20 000 gulden (toen een enorm kapitaal) om iets mee te doen waaraan de naam Groen van Prinsterer, een groot christelijk politicus, zou worden verbonden. Het werd de Groen van Prinsterer kweekschool.

Buitengesloten

Dominee Van Dijk mocht dan wel zeer succesvol zijn. Hij hield zich niet aan de regels van de Christelijke Afgescheiden Kerk en werd in 1869 buitengesloten. Hij stichtte toen een nieuwe kerkelijke gemeenschap, de Nederlands Hervormde Zendingsgemeente die gebruikmaakte van de kapel aan de Van Nispenstraat. In 1900 overleed Van Dijk en werd begraven op het kerkhof aan de Loolaan.

Literatuur
Dr. G.A. Wumkes: Leven en levenswerk van J. van Dijk Mzn., Sneek 1917
G. Blankesteijn, Doetinchem in de loop der eeuwen, Doetinchem, 1978

Bron:  Canon Doetinchem 


M.G.L. den Boer in het blad In de Waagschaal:

J. van Dijk Mzn – Een gedreven man met singuliere gaven


 

Leven en levenswerk van J. van Dijk Mzn – Dr. G.A. Wumkes

E

Beschrijving …

Eudaimonia: Het Stoïcijnse Geluk

https://positivepsychology.com/eudaimonia/

G

Gods Wil in Nederland – Rutger Zwart

Beschrijving …

Over de oprichting van Go Ahead met onder andere Moos Polak

Ga naar de website

 

Een overweging van Rob Compaijen:

Waarom we het geweten niet te snel moeten afserveren

K

Geschilderd eten

Dagboeken


Oordeel zelf!

Over de theologie van Abraham Kuyper

Naar het artikel uit Radix

De KB als bron voor een schrijver (en anderen)

De gedichten van Vasalis

L

Dogmatische Brieven

 

Phänomenologie der Religion

G. van der Leeuw – Phänomenologie compleet (pdf)

 


De onrust der mensheid

Uit de vele publicaties van prof. dr. v. d. Leeuw zijn hier allerlei opstellen en voordrachten samengebracht. “West-Europa meent met God afgerekend te hebben en blijft met de mens zitten”. Vanuit dit gezichtspunt spreekt prof. v. d. Leeuw over; De onrust der mensheid, twijfel, de zin van ons leven, natuur-cultuur-creatuur, persoonlijk geloof en kerkgeloof, heilige boeken, huwelijk, leven en dood, aanbidding, enz. enz.

Reeds deze onderwerpen tonen hoe veelzijdig prof. V. d. Leeuw was. Hij stond als universeel geleerde midden in de vragen van deze tijd. Ook uit dit boekje blijken opvattingen, die in het verleden reeds gecritiseerd zijn. (Leven en dood, pag. 178 e.v.).

Wie kennis wil nemen van deze gedachten zonder de grotere werken van prof. dr. v. d. Leeuw te lezen, kan hier uitnemend terecht.


 

O

P

Protestanten

Ryrie voert de lezer in zijn omvangrijke boek door de geschiedenis van de protestanten: vanaf het fragiele begin in Centraal-Europa tot haar gewelddadige vestiging als staatsreligie op de rest van het continent; van haar rol in de revoluties tot in de moderne wereld. Het verhaal van de protestanten, toont Ryrie, is het verhaal van de moderne wereld.

 

R

Inleidende tekst over Rilke


Neue gedichte Nieuwe Gedichten – Rainer Maria Rilke

Beschrijving …


Dichter in de massa (Gerolf van de Perre)

Beschrijving …

Naar aanleiding van de gebeurtenissen in Workum (Hoofdstuk5, deel 2):

Uitleg over de rhesusfactor

S

Inleidende tekst over Smallegange

 


Uit de levenservaringen

M. Smallegange – Levenservaringen (pdf)


 

T

Tragiek en triomf van het geweten (Walter Nigg)

Beschrijving…

V